Min uppdrag

Mitt uppdrag är att ge bemyndigande, läka information om förebyggande planering i allmänhet - och planering av livsutmaningar i synnerhet - tillgänglig för så många människor som möjligt. Jag behöver din hjälp för att uppfylla mitt uppdrag. Om du känner dig så guidad, fråga dina lokala bibliotek att bära min första bok, Your Soul's Plan och min nya bok, Your Soul's Gift. På så sätt blir de tillgängliga för många människor (inklusive de många som verkligen inte har råd att köpa böcker) gratis som en helande resurs. Precis som en sten satt i en still damm, kommer den här enkla gärningsakten att reverberera utåt och röra många liv.

Jag gör kopior av båda mina böcker, Din själs plan och Din själs present, tillgänglig för donation till inmates och fängelsebibliotek. Om du kan hjälpa till att ordna en sådan donation, skriv till mig genom kontaktformuläret på denna webbplats.

Tack och många välsignelser till dig när du går din andliga väg.