Workshop Agreement Aug.

Erklæring om eierskap og utseende

Verkstedmateriell og instruksjon er beskyttet av Rob Schwartz og den presenterende LLC. Ingen deltakere eller tredjepart må bruke eller publisere slikt materiale eller instruksjon uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren (e). Ved å registrere deg og / eller delta i et verksted, samtykker du herved til at verkstedet kan spilles inn, og du gir eksklusive rettigheter til Rob Schwartz og hans presentasjonsenheter og distributører til å bruke, reprodusere, publisere, offentlig vise og omformatere, endre og slette innspilt stemme eller utseende i verkstedet.

Individuell deltakelse

Workshop deltakelse er begrenset til den påmeldte personen. Deltakeren samtykker i at han / han ikke vil dele Workshop-opplevelsen med noen tredjepart eller spille inn den for et slikt formål.

Ansvarsfraskrivelse og personlig løslatelse

HYPNOTISTEN ER IKKE EN OPPLÆRT MENTAL HELSE ELLER EN MEDISK PRAKTISJON. På ingen tid vil hypnosepraktiserende prøve å gi medisinsk eller psykisk terapi. Du bekrefter at hypnose er passende for deg og ikke er i konflikt med eksisterende medisinsk eller psykiatrisk behandling. Oppsøk alltid og følg rådene fra legen din eller annen profesjonell lege før du vurderer alternativ behandling. Ingen garanti er gitt, uttrykt eller underforstått, for tilfredsstillende resultater fra hypnoseøkten (e).

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input