Helpwch Eich hunain

Dyma dudalen newydd y byddaf yn rhestru adnoddau y mae gen i brofiad personol. Y bwriad yw cynnig adnoddau i chi a allai fod o wasanaeth i chi ar eich llwybr iacháu ac ehangu.

Llyfrau

Cwrs mewn Miraclau
Wedi'i ganslo gan Iesu i ddiddymu'r ego a'n helpu ni i gofio Undeb (ymwybyddiaeth undod). Gwnaeth y Cwrs fy hun yn 18 mis. Gellir ei wneud mewn blwyddyn, fodd bynnag. Mae llawer o bobl yn hoffi gwneud y Cwrs fel rhan o grŵp. Gall cymorth grŵp fod o gymorth mawr, ond os ydych chi'n dewis gwneud y Cwrs mewn grŵp, byddwch yn ymwybodol bod ychydig o bobl yn deall y Cwrs yn wirioneddol ac yn llawn. Mewn geiriau eraill, os nad yw'r dehongliadau o eraill yn resonate gyda chi, yna ymddiriedwch eich hun eich hun o'r hyn y mae Iesu'n ei ddweud.
Gweld / Prynu ar Amazon

Cwrs o Gariad
Nid yw llawer o bobl yn ymwybodol fod Iesu yn sianelu'r parhad hwn o Cwrs mewn Miraclau. Awgrymaf ddarllen ACIM yn gyntaf ac yna dod i ACOL, ond eto, ymddiriedwch eich mewnol gan wybod beth sy'n iawn i chi.
Gweld / Prynu ar Amazon

Y Ffordd o Feistroli
Channeling o Iesu yn pwysleisio ymwybyddiaeth y galon.
Gweld / Prynu ar Amazon

Cariad Heb Ddiwedd
Hefyd wedi'i sianelu gan Iesu. Doethineb ddwys.
Gweld / Prynu ar Amazon

Tystiolaeth o Ysgafn
Llyfr Helen Greaves yw'r disgrifiad gorau rydw i erioed wedi'i ddarllen o fywyd ar yr ochr arall. Trysor absoliwt.
Gweld / Prynu ar Amazon

Annwyl Dduw, Sut alla i iacháu fel y gallaf i garu?
Isod mae dolen i gwrs am ddim. Nid wyf wedi cymryd y cwrs, ac nid wyf yn gwybod y person sy'n ei addysgu. Ond, os ydych chi'n cofrestru ar gyfer y cwrs, byddwch yn derbyn llyfryn PDF am ddim gyda'r teitl uchod. Mae'r PDF hon yn cynnwys sianel ddwys ynghylch sut i wella. Mae'n ddefnyddiol darllen y sianel, ond er mwyn manteisio'n fawr arno, bydd angen i chi weithio gyda hi o bryd i'w gilydd bob tro. Gwnaf hyn trwy ail ddarllen un bennod (sy'n cymryd dim ond ychydig funudau) bob bore. Yna dwi'n gwneud fy ngorau i fyw y doethineb hwnnw trwy gydol fy mywyd.
http://www.innerbonding.com/welcome/

Y Arbrawf ildio
Mae'r ail lyfr gan Michael Singer yn gwneud gwell swydd nag unrhyw lyfr yr wyf wedi'i weld o ddangos sut mae'r Bydysawd ar gyfer ni a sut mae pethau sy'n ymddangos yn wael pan fyddant yn digwydd yn bendithion yn y pen draw.
Gweld / Prynu ar Amazon

Yr Eidr Untethered
Llyfr cyntaf Michael Singer. Wedi'i lenwi â doethineb ac ar adegau yn ddoniol iawn hefyd.
Gweld / Prynu ar Amazon

Pam Fi, Pam Mae hyn, Pam Nawr
Mewnwelediadau hardd am heriau ystyr dyfnach bywyd.
Gweld / Prynu ar Amazon

Trwy Heaven's Gate a Back
Un o'r llyfrau gorau rydw i erioed wedi eu darllen am iachâd emosiynol. Mae'r awdur hefyd yn awdur talentog iawn, sy'n gwneud darlleniad pleserus.
Gweld / Prynu ar Amazon

The Jeshua Channelings
Gan Pamela Kribbe, un o'r sianeli sy'n ymddangos yn fy ail lyfr, Your Soul's Gift. Ffynhonnell gyfoethog o ddoethineb uwch. Mae cariad Jeshua yn gyffyrddus.
Gweld / Prynu ar Amazon